ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MATLAB

Workshop: 

Signal Processing and Communication System Design Using MATLAB and Simulink
 
Τρίτη 12/04/2016 - 17:00
 

Το σεμινάριο θα γίνει στα Αγγλικά και απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται ή θέλουν να ενημερωθούν και να δουν μέσα από αναλυτικά παραδείγματα τις δυνατότητες του MATLAB και του Simulink.

Θα χρησιμοποιηθούν πλήρως λειτουργικά μοντέλα υλοποιημένα σε hardware, όπως Altera Cyclone V SoC FPGA και Xilinx Zynq Zedboard, προκειμένου να παρουσιαστούν οι δυνατότητες του λογισμικού σε διαδικασίες όπως:

 • Επεξεργασία σήματος και εικόνας
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Embedded Systems / FPGA Design
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Μοντελοποίηση Συστημάτων
 • Design Verification and Validation

 

Τόπος Διεξαγωγής: ELECTRA PALACE HOTEL

Ν. Νικοδήμου 18-20, ΑΘΗΝΑ - Αίθουσα BALLROOM 1  ( ΧΑΡΤΗΣ )


ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Jonas Rutström

Senior Application Engineer, MathWorks

Jonas works on the application engineering team at MathWorks. He previously worked as a developer, project manager, and brand manager at Dirac Research, a Swedish company providing audio signal processing solutions for the automotive and consumer market. Beside his focus on digital signal processing, FPGA development, and communications applications, he is also interested in sales, marketing, and business development. Jonas has a M.Sc. in information technology and a technical licentiate in signal processing from Uppsala University. During his graduate studies he worked in the area of communications and audio signal processing.   


Seminar Overview

MathWorks signal processing and communication products provide extensive tools and algorithm libraries that let you analyze, design, and simulate DSP and communications systems in a fraction of the time it takes with traditional programming languages such as C and C++.

Within a single, integrated algorithm and system development environment, you can:

 • Acquire measured data and analyze signals
 • Develop algorithms for signal processing, communications, audio, and video applications
 • Simulate the effect of real-world conditions and system-level interactions on algorithm behavior
 • Generate C or HDL code for execution on embedded DSPs, ASICs, and FPGAs

During this seminar you will learn how to use MATLAB and Simulink in various tasks common to engineers, researchers and developers all over the world working with DSP and communication system design.

We will focus on the use of MATLAB and Simulink as an integrated environment that can be used during the entire development process of a product or application – from idea to implementation.

Examples shown in this seminar will range from signal processing tasks such as acquiring data, filter design, acoustic noise cancellation etc., to complete system design examples including automatic generation and verification of C and HDL code targeting DSPs, ASICs and FPGAs.

Reasons to attend this seminar:

 • Expand your awareness of what is possible to do with MATLAB and Simulink
 • Become more efficient in how you use MATLAB and Simulink
 • Learn how MATLAB/Simulink can be used  as powerful product a development tools
 • Use this opportunity to interact with MathWorks representatives
 • Meet other users of MATLAB and Simulink
 • See what’s new in R2016a

 

 

Who Should Attend?

 • Researchers and Students
 • Signal Processing Engineers
 • Communications System Engineers
 • Software/Hardware Engineers

Seminar Highlights

 • Model-Based Design
 • System Toolboxes
 • Fixed-Point Design
 • C  and HDL Code Generation
 • Verification of Systems using Co-Simulation and FPGA-in-the-Loop

This seminar is appropriate for both new and experienced users.

 

 

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

17:00 – 17:30

Προσέλευση – Καφές

17:30 – 17:35   

Welcome & Introduction

17:35 – 18:45        

Signal Processing in MATLAB and Simulink

 

 • Data import and visualization
 • Filter design and analysis
 • Time and frequency domain measurements
 • Interfaces to hardware sources

18:45 – 19:05

Coffee Break & Networking

19:05 – 20:20        

DSP System Design and Implementation using MATLAB and Simulink

 

 • Model Based Design
 • DSP and communication system development
 • Efficient simulation using stream processing
 • Mixed-Signal, RF Design and Software Defined Radio
 • Generating C/HDL Code from MATLAB/Simulink
 • HDL Area, Speed and Power Optimization Techniques
 • Verification and Validation using Co-simulation and FPGA-in-the-Loop using Xilinx Zynq ZedBoard and Altera Cyclone V SoC Devices.

20:20 – 20:30       

What's New in 2016a

20:30 – ...

Summary, Next Steps, Q&A


Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 60.31.121.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

25 € για κατάθεση μέχρι τις 5/4/2016

35 € για κατάθεση μετά τις 5/4/2016

(Tο κόστος συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 23%)