ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MATLAB

HANDS-ON TRAINING (Signal Processing):

Επεξεργασία Σήματος με το MATLAB

Τετάρτη 30/11/2016 - 10:00


Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως μπορούν να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν και να απεικονίσουν σήματα, και να διεξάγουν διαδικασίες, όπως η φασματική ανάλυση, η εφαρμογή μετασχηματισμών και ο σχεδιασμός και εφαρμογή φίλτρων.


ΟΜΙΛΗΤΗΣ:
Ζαχαρίας Γκέτσης
MENTOR HELLAS Senior Application Engineer

Περιγραφή

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο, αναπτύσσονται βήμα-βήμα μέσω παραδειγμάτων τα οποία θα εκτελούνται συγχρόνως από τον εισηγητή και τους εκπαιδευόμενους μέσα στο MATLAB.

Στους εκπαιδευόμενους θα διατεθούν προσωρινοί  κωδικοί λειτουργίας του απαραίτητου Λογισμικού πριν την έναρξη της εκπαίδευσης. Όσοι επιθυμούν, θα φέρουν μαζί τους δικό τους φορητό Η/Υ. Σε όσους δεν διαθέτουν φορητό Η/Υ, θα τους παρασχεθεί από την εταιρία μας (περιορισμένος αριθμός διαθέσιμος). Η εγκατάσταση του MATLAB θα παραμείνει ενεργή για διάστημα δύο εβδομάδων μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με:

 • Την δημιουργία και απεικόνιση σημάτων
 • Την χρήση έτοιμων και την δημιουργία νέων αλληλεπιδραστικών εργαλείων (GUI) για την ανάλυση σημάτων
 • Την υλοποίηση διαδικασιών όπως:
  • Fourier μετασχηματισμός
  • Φασματική ανάλυση,
  • Φασματική και κρουστική απόκριση
  • Σχεδιασμός φίλτρων
  • Αναγνώριση χαρακτηριστικών
  • Ακύρωση θορύβου
 • Την αυτοματοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αναλύσεων με την χρήση script αρχείων και function.
 • Την δημιουργία τεχνικών αναφορών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε άλλες εφαρμογές

Προαπαιτούμενα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες και όρους επεξεργασίας σήματος και να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του MATLAB.

             

Visualizing signal spectra obtained with spectral analysis methods               Filter Design and Analysis app


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

10:00 – 11:30   Signals in MATLAB
Generate sampled and synthesized signals from the command line and visualize them. Create noise signals for a given specification. Perform signal processing operations like resampling, modulation, and correlation.
11:30 – 11:50  Διάλειμμα
11:50 – 13:20       Spectral Analysis
Understand different spectral analysis techniques and the use of windowing and zero padding. Become familiar with the spectral analysis tools in MATLAB and explore nonparametric (direct) and parametric (model-based) techniques of spectral analysis
13:20 – 13:50 Διάλειμμα
13:50 – 15:20         LTI Systems and Filter Design
Represent linear time-invariant (LTI) systems in MATLAB. Design filters interactively using the Filter Design and Analysis app. Design filters from the command line using filter specification objects.
15:20 – 15:40 Διάλειμμα
15:40 – 16:10 The Signal Analysis App
Learn to use a powerful all-in-one app for importing and visualizing multiple signals, performing spectral analysis on them, and designing and applying filters to the signals. Make simple statistical and cursor measurements on signals.
16:10 – 17:00 Adaptive Filter Design
Design adaptive filters for system identification and noise cancellation.
17:00 – ... Ερωτήσεις – Συζήτηση

Common signal processing techniques

Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 60.31.121.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 

Η εκπαίδευση θα γίνει στα γραφεία της εταιρίας μας:

Λεωφ. Μαραθώνος 53, Παλλήνη (ΧΑΡΤΗΣ)

(~650μ από την στάση μετρό "Παλλήνη")


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 • 150 € για κατάθεση μέχρι τις 23/11/2016
 • 170 € για κατάθεση μετά τις 23/11/2016
 • Αν λάβετε μέρος και στην 2η εκπαίδευση "Επεξεργασία Εικόνας με το MATLAB" στις 21/12/2016, το κόστος και για τα δύο σεμινάρια είναι 250€ (κατάθεση μέχρι τις 23/11/2016) 

Για φοιτητές (με επίδειξη φοιτητικού πάσου):

 • 100 € για κατάθεση μέχρι τις 23/11/2016
 • 120 € για κατάθεση μετά τις 23/11/2016
 • Αν λάβετε μέρος και στην 2η εκπαίδευση "Επεξεργασία Εικόνας με το MATLAB" στις 21/12/2016, το κόστος και για τα δύο σεμινάρια είναι 160€ (κατάθεση μέχρι τις 23/11/2016) 

Tο κόστος εκπαίδευσης ΔΕΝ επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ. 

( Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραµµάτων µπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος. Πληροφορίες στη διεύθυνση http://laek.oaed.gr )