MATLAB SEMINAR

HANDS-ON TRAINING (MATLAB Fundamentals):

Εισαγωγή στο MATLAB - Προγραμματισμός και Ανάλυση Δεδομένων (2 ημέρες)

Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, Ώρα: 10:00-17:00

 

Το σεμινάριο είναι διάρκειας δύο (2) ημερών και καλύπτει εισαγωγικά θέματα στην χρήση του λογισμικού MATLAB και την ανάλυση δεδομένων.

Απευθύνεται σε καινούργιους χρήστες και χρήστες με μικρή εμπειρία στο MATLAB, ενώ σχεδιάστηκε ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην χρήση του MATLAB τόσο ως περιβάλλον ανάλυσης δεδομένων όσο και ως γλώσσα προγραμματισμού. 


ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας, Λ. Μαραθώνος 53, ΠΑΛΛΗΝΗ, 15351. (χάρτης)


ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Ζαχαρίας Γκέτσης,
MENTOR HELLAS Senior Application Engineer

Περιγραφή

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο, αναπτύσσονται βήμα-βήμα μέσω παραδειγμάτων τα οποία θα εκτελούνται συγχρόνως από τον εισηγητή και τους εκπαιδευόμενους μέσα στο MATLAB.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν μαζί τους δικό τους φορητό Η/Υ στον οποίον θα έχει εγκατασταθεί το MATLAB και τα απαραίτητα toolboxes. Σε όσους δεν διαθέτουν φορητό Η/Υ θα τους παρασχεθεί από την εταιρία μας (περιορισμένος αριθμός διαθέσιμος). Η εγκατάσταση του MATLAB θα παραμείνει ενεργή για διάστημα δύο εβδομάδων μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Στα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται:

 • Εξοικείωση με το Περιβάλλον Εργασίας του MATLAB.
 • Εισαγωγή / εξαγωγή δεδομένων (Data I/O).
 • Διαχείριση διανυσμάτων και πινάκων.
 • Ανάλυση και γραφική απεικόνιση δεδομένων.
 • Την αυτοματοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αναλύσεων με την χρήση script αρχείων και function.
 • Διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών με το MATLAB.
 • Την δημιουργία τεχνικών αναφορών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε άλλες εφαρμογές

Προαπαιτούμενα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες και όρους σχετικούς με την γραμμική άλγεβρα και να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή.


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


ΗΜΕΡΑ 1η: Τετάρτη 29/11/2017

10:00 – 11:50 

Working with the MATLAB User Interface 

 

Become familiar with the main features of the MATLAB integrated design environment and its user interfaces. Enter MATLAB commands, with an emphasis on creating variables, accessing and manipulating data in variables, and creating basic visualizations.

 • Reading data from files
 • Saving and loading variables
 • Plotting data
 • Customizing plots
 • Exporting graphics for use in other applications
 • Entering commands
 • Creating numeric and character variables

11:50 – 12:10 

Διάλειμμα

12:10 – 13:40        

Analysis and Visualization with Vectors

 

Perform mathematical and statistical calculations with vectors. Use MATLAB syntax to perform calculations on whole data sets with a single command. Organize scripts into logical sections for development, maintenance, and publishing.

 • Performing calculations with vectors
 • Accessing and modifying values in vectors
 • Formatting and sharing live scripts

13:40 – 14:00

Διάλειμμα

14:00 – 15:20        

Analysis and Visualization with Matrices

 

Use matrices as mathematical objects or as collections of (vector) data. Understand the appropriate use of MATLAB syntax to distinguish between these applications.

 • Creating and manipulating matrices
 • Performing calculations with matrices
 • Calculating statistics with matrix data
 • Visualizing matrix data

15:20 – 15:40

Διάλειμμα

15:40 – 17:00

Tables of Data. Conditional Data Selection.

 

Import data as a MATLAB table. Work with data stored as a table. Extract and analyze subsets of data that satisfy given criteria.

 • Storing data as a table
 • Operating on tables
 • Extracting data from tables
 • Modifying tables
 • Logical operations and variables
 • Finding and counting
 • Logical indexing

17:00 – ...

Ερωτήσεις – Συζήτηση


ΗΜΕΡΑ 2η: Πέμπτη 30/11/2017

10:00 – 11:20 

Organizing Data
 

Organize table data for analysis. Represent data using appropriate native MATLAB data types.

 • Combining tables of data
 • Table metadata
 • Dates and durations
 • Discrete categories

11:20 – 11:40 

Διάλειμμα

11:40 – 13:40        

Analyzing Data

 

Perform typical data analysis tasks in MATLAB, including importing data from files, preprocessing data, fitting a model to data, and creating a customized visualization of the model.

 • Importing from spreadsheets and delimited text files
 • Dealing with missing data
 • Plotting functions
 • Customizing plots

13:40 – 14:00

Διάλειμμα

14:00 – 15:30        

Increasing Automation with Programming Constructs

 

Create flexible code that can interact with the user, make decisions, and adapt to different situations.

 • Programming constructs
 • User interaction
 • Decision branching
 • Loops

15:30 – 15:45

Διάλειμμα

15:45 – 17:00

Increasing Automation with Functions

 

Increase automation by encapsulating modular tasks as user-defined functions. Understand how MATLAB resolves references to files and variables. Use MATLAB development tools to find and correct problems with code.

 • Creating functions
 • Calling functions
 • Setting the MATLAB path
 • Debugging with the MATLAB Editor
 • Using breakpoints
 • Creating and using structures

17:00 – ...

Ερωτήσεις – Συζήτηση


 

Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 60.31.121.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 

Η εκπαίδευση θα γίνει στα γραφεία της εταιρίας μας:

Λεωφ. Μαραθώνος 53, Παλλήνη (ΧΑΡΤΗΣ)

(~650μ από την στάση μετρό "Παλλήνη")


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

300 € για κατάθεση μέχρι τις 22/11/2017

340 € για κατάθεση μετά τις 22/11/2017

Για φοιτητές (με επίδειξη φοιτητικού πάσου):

200 € για κατάθεση μέχρι τις 22/11/2017

240 € για κατάθεση μετά τις 22/11/2017

Tο κόστος εκπαίδευσης ΔΕΝ επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ. 

( Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραµµάτων µπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος. Πληροφορίες στη διεύθυνση http://laek.oaed.gr )