ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MATLAB

 

 

Workshop: Υπολογιστικά Πειράματα και Προσομοίωση με το MATLAB

Σχεδιασμός και Πειραματική Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου.

Προσομοίωση και Υλοποίηση Συστημάτων Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας.

 


 
Τρίτη, 22/10/2013 - 17:00

Το σεμινάριο θα γίνει στο ELECTRA PALACE HOTEL
Ν. Νικοδήμου 18-20, ΑΘΗΝΑ - Αίθουσα BALLROOM 1

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: € 30  (περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 23%)


 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Γκέτσης Ζαχαρίας, Μηχανικός Εφαρμογών, Mentorhellas

 

 
Περιγραφή
 
Το λογισμικό MATLAB αποτελεί ένα ευέλικτο περιβάλλον για έρευνα και διδασκαλία σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως, στατιστική ανάλυση δεδομένων, εφαρμοσμένα μαθηματικά και βελτιστοποίηση, επεξεργασία σήματος και τηλεπικοινωνίες, επεξεργασία εικόνας και βίντεο, συστήματα ελέγχου, συλλογή πειραματικών δεδομένων, υπολογιστική βιολογία και οικονομετρική ανάλυση.
 
Στο παρόν σεμινάριο θα χρησιμοποιηθούν πλήρως λειτουργικα μοντέλα ελεγκτών (Arduino, LEGO) και DPS boards (Texas Instruments), προκειμένου να παρουσιαστούν οι δυνατότητες των MATLAB και SIMULINK σε διαδικασίες όπως:
 
  • επικοινωνία με μετρητικές συσκευές, όργανα, μικρόφωνα, και κάμερες,
  • ανάπτυξη μοντέλων με βάση πειραματικές μετρήσεις,
  • σχεδίαση συστημάτων ελέγχου,
  • προσομοίωση συστημάτων επεξεργασίας σήματος και εικόνας,
  • αυτόματη παραγωγή κώδικα (C/C++, HDL, Structured Text),
  • υλοποίηση συστημάτων σε βιομηχανικούς ελεγκτές, PLCs, DSPs, FPGAs και PC-based hardware.  
 
Ιδιαίτερα χρήσιμο σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που ενδιαφέρονται ερευνητικά για το θέμα, σε μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν αντίστοιχα μαθήματα, αλλά και σε φοιτητές που θέλουν να γνωρίσουν το λογισμικό και να το χρησιμοποιήσουν σε μαθήματα και διπλωματικές/μεταπτυχιακές εργασίες.
 
Για τη συμμετοχή σας δεν είναι απαραίτητη η γνώση του λογισμικού. Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
 

 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
 
17:00 - 17:30
 
Welcome Coffe
 
17:30 - 19:00
 
 
Ενότητα 1: Σχεδιασμός και Πειραματική Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου
 
Πειραματικές Μετρήσεις
-         Λήψη πειραματικών μετρήσεων
-         Φασματική ανάλυση
-         Ανάπτυξη μοντέλων επί τη βάση πειραματικών μετρήσεων
-         Μελέτη δυναμικών συστημάτων
 
Μαθηματική Μοντελοποίηση
-         Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων, διαδικασίες γραμμικοποίησης και απλοποίησης
-         Αναγνώριση χαρακτηριστικών συστημάτων
 
Σχεδιασμός Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
-         Διακριτοποίηση ελεγκτή
-         Σχεδιασμός PID ελεγκτή (γραμμικός και μη γραμμικός έλεγχος, έλεγχος πολλαπλών μεταβλητών, εύρωστος και προσαρμοστικός έλεγχος)
 
Υλοποίηση και Έλεγχος σε Πραγματικό Χρόνο
-         Αυτόματη παραγωγή κώδικα (C/C++, Structured Text)
-         Υλοποίηση αλγορίθμου ελέγχου σε βιομηχανικούς ελεγκτές, PLCs και PC-based hardware
-         Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο DC κινητήρα σε Arduino
-         Παραδείγματα σε Arduino UNO (έλεγχος σερβοκινητήρα και βηματικού κινητήρα) και LEGO  MINDSTORMS NXT (έλεγχος κίνησης ρομπότ μέσω bluetooth).
 
19:00 - 19:20
 
Break
 
19:20 - 21:00
 
 
Ενότητα 2: Προσομοίωση και Υλοποίηση Συστημάτων Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας
 
Πειραματικές Μετρήσεις
-         Ζωντανή λήψη σήματος και βίντεο
-         Φασματική ανάλυση
 
Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
-         Σχεδιασμός φίλτρου (FIR, IRR) και ανάπτυξη ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος (ακύρωση θορύβου, ισοσταθμιτής ήχου – equalizer)
-         Μοντελοποίηση συστημάτων επεξεργασίας εικόμας και βίντεο (ανίχνευση ακμών, ανίχνευση κίνησης, σταθεροποίηση βίντεο)
 
Υλοποίηση και Λειτουργία σε Πραγματικό Χρόνο
-         Αυτόματη παραγωγή κώδικα (C/C++, VHDL/Verilog)
-         Δυνατότητες Processor-in-the-loop και Hardware-in-the-loop
-         Υλοποίηση σε DSPs (Texas Instruments) και FPGAs (XILINX)
-         Παραδείγματα σε TI DSP 6437 και XILINX Spartan 3A
 
21:00 - … 
 
Summary, Q&A, Next Steps
 

Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 60.31.121.