ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MATLAB

 
 

Workshop: MATLAB in Academia
Στατιστική ανάλυση, μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων

Τρίτη, 15/01/2013 - 17:00

Το σεμινάριο θα γίνει στο:
ELECTRA PALACE HOTEL - Ν.Νικοδήμου 18-20, ΑΘΗΝΑ - Αίθουσα BALLROOM 1
( ΧΑΡΤΗΣ )


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: € 30  (περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 23%)


Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ:

Κώστας Πετσούνης & Ζαχαρίας Γκέτσης
MENTOR HELLAS Application Engineers

Για τη συμμετοχή σας δεν είναι απαραίτητη η γνώση του λογισμικού.
 

Π  Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Το λογισμικό MATLAB αποτελεί ένα ευέλικτο περιβάλλον για έρευνα και διδασκαλία σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως, στατιστική ανάλυση δεδομένων, εφαρμοσμένα μαθηματικά και βελτιστοποίηση, επεξεργασία σήματος και τηλεπικοινωνίες, επεξεργασία εικόνας και βίντεο, συστήματα ελέγχου, συλλογή πειραματικών δεδομένων, υπολογιστική βιολογία και οικονομετρική ανάλυση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται ή θέλουν να ενημερωθούν και να δουν μέσα από αναλυτικά παραδείγματα τις δυνατότητες στατιστικής ανάλυσης και μαθηματικής μοντελοποίησης συστημάτων με το MATLAB.  Ιδιαίτερα χρήσιμο σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που ενδιαφέρονται ερευνητικά για το θέμα, σε μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν αντίστοιχα μαθήματα, αλλά και σε φοιτητές που θέλουν να γνωρίσουν το λογισμικό και να το χρησιμοποιήσουν σε μαθήματα και διπλωματικές/μεταπτυχιακές εργασίες.

Θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές σε τομείς όπως στη Μηχανική, την Φυσική, την Στατιστική, την Βιολογία και τις Οικονομικές επιστήμες.  Θα δοθεί έμφαση σε θέματα όπως:

 • Η εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικές πηγές (αρχεία, λογισμικά, Hardware)
 • Η χρήση έτοιμων αλληλεπιδραστικών εργαλείων (GUI) για την υλοποίηση εξειδικευμένων τεχνικών υπολογισμών στην στατιστική ανάλυση δεδομένων, στην προσαρμογή μαθηματικών μοντέλων σε καμπύλες και επιφάνειες (curve/surface fitting) και την αναλυτική λύση των μαθηματικών εξισώσεων
 • Η αυτοματοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αναλύσεων με την χρήση script αρχείων και function.
 • Η προσομοίωση και τον σχεδιασμό γραμμικών και μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων χρησιμοποιώντας γραφικά διαγράμματα (blocks inside Simulink).
 • Η δημιουργία μοντέλων που αντανακλούν την δομή του φυσικού συστήματος (physical networks).

Όλες οι αναλύσεις θα πραγματοποιηθούν μέσα από το περιβάλλον του λογισμικού.

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

     
17:00 - 17:30   Προσέλευση - Καφές
     
17:30 - 19:00  
Τεχνικές και επιστημονικές αναλύσεις και αλγόριθμοι
 • Εισαγωγή, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων
 • Μαθηματική μοντελοποίηση
 • Αναλυτική επίλυση προβλημάτων εφαρμοσμένων μαθηματικών
 • Συμβολικά μαθηματικά

Εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις με το MATLAB

 • Περιγραφική στατιστική
 • Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας
 • Τεστ υποθέσεων
 • Ανάλυση Διασποράς / παλινδρόμησης
 • Μέθοδοι κατηγοριοποίησης και συσταδοποίησης
     
19:00 - 19:15   Διάλειμμα
     
19:15 - 20:45  
Υπολογιστικά πειράματα και προσομοίωση
 • Περιγραφή δυναμικών συστημάτων με διαφορικές εξισώσεις
 • Μπλοκ διαγράμματα δυναμικών συστημάτων
 • Μοντελοποίηση με βάση τη τοπολογία και τις συνδέσεις του συστήματος
     
20:45 - 21:00   Ερωτήσεις – Συζήτηση
 

 


Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 60.31.121. Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι € 30. Μετά την εγγραφή σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες.