ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MATLAB

HANDS-ON TRAINING (OPTIMIZATION TECHNIQUES):

Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης με το MATLAB

Τρίτη 10/06/2014 - 10:00

 

Εκπαιδευτείτε στην επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης χρησιμοποιώντας το MATLAB.

Θα δομήσουμε και θα επιλύσουμε μαζί προβλήματα γραμμικού και μη- γραμμικού προγραμματισμού,  χρησιμοποιώντας αλγόριθμους gradient based καθώς και αλγόριθμους εύρεσης ολικών ακροτάτων όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι και οι αλγόριθμοι multi-start.


Η τοποθεσία διεξαγωγής της εκπαίδευσης θα ανακοινωθεί (ΑΘΗΝΑ).


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για άνεργους και φοιτητές:

100 € για κατάθεση μέχρι τις 30/5/2014 

120 € για κατάθεση μετά τις 30/5/2014

Για επαγγελματίες:

130 € για κατάθεση μέχρι τις 30/5/2014 

150 € για κατάθεση μετά τις 30/5/2014

Tο κόστος εκπαίδευσης ΔΕΝ επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ. 

( Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραµµάτων µπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος. Πληροφορίες στη διεύθυνσηhttp://laek.oaed.gr )

 


ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Κώστας Πετσούνης,
MENTOR HELLAS Senior Application Engineer

Περιγραφή

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο, αναπτύσσονται βήμα-βήμα μέσω παραδειγμάτων τα οποία θα εκτελούνται συγχρόνως από τον εισηγητή και τους εκπαιδευόμενους μέσα στο MATLAB.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν μαζί τους δικό τους φορητό Η/Υ στον οποίον θα έχει εγκατασταθεί το MATLAB και τα απαραίτητα toolboxes. Σε όσους δεν διαθέτουν φορητό Η/Υ θα τους παρασχεθεί από την εταιρία μας (περιορισμένος αριθμός διαθέσιμος). Η εγκατάσταση του MATLAB θα παραμείνει ενεργή για διάστημα δύο εβδομάδων μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με:

  • Δομή των προβλημάτων βελτιστοποίησης και την επιλογή του κατάλληλου επιλύτη
  • Κωδικοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης και των περιορισμών.
  • Επίλυση γενικών προβλημάτων βελτιστοποίησης (Gradient Based)
  • Επίλυση προβλημάτων γραμμικού, τετραγωνικού, και μη – γραμμικού προγραμματισμού
  • Επίλυση προβλημάτων γραμμικών και μη – γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων
  • Επίλυση γενικών προβλημάτων βελτιστοποίησης με αλγορίθμους εύρεσης ολικών ακροτάτων
  • Επίλυση των προβλημάτων χρησιμοποιώντας GUI
  • Αυτοματοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αναλύσεων με την χρήση function.

Προαπαιτούμενα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες και όρους βελτιστοποίησης και να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του MATLAB.

                      Πρόβλημα πολλαπλών ακροτάτων                                              Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου.                                                                                                                                                                      Πρόβλημα τετραγωνικού προγραμματισμού


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

10:00 – 11:30   

Δομή προβλημάτων βελτιστοποίησης και Επιλύτες

 

Κωδικοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης. Κωδικοποίηση των περιορισμών. Γραμμικοί και μη γραμμικοί περιορισμοί. Ανώνυμες συναρτήσεις και function handles. Επιλογή του κατάλληλου επιλύτη αναλόγως τη δομή του προβλήματος

11:30 – 11:50 

Διάλειμμα

11:50 – 13:20        

Επίλυση γενικών προβλημάτων βελτιστοποίησης (Gradient Based)

 

Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού, τετραγωνικού προγραμματισμού, μη – γραμμικού προγραμματισμού

13:20 – 13:40

Διάλειμμα

13:40 – 15:10        

Επίλυση προβλημάτων ελαχίστων τετραγώνων

 

Επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών προβλημάτων ελαχίστων τετραγώνων. Μία, δύο η περισσότερες μεταβλητές. Γραμμικοί και μη γραμμικοί περιορισμοί.

15:10 – 15:30

Διάλειμμα

15:30 – 17:00

Αλγόριθμοι εύρεσης ολικών ακροτάτων

 

Αλγόριθμοι Multi – Start και Global Search. Γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic Algorithms). Pattern Search. Simulated Annealing.

17:00 – ...

Ερωτήσεις – Συζήτηση


          Πρόβλημα Ελαχίστων Τετραγώνων (Curve Fitting)                                       Πρόβλημα εκτίμησης παραμέτρων μοντέλων

 

Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 60.31.121.