ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MATLAB

HANDS-ON TRAINING:

Στατιστική Ανάλυση με το MATLAB

Τρίτη 06/05/2014 - 10:00

 

Εκπαιδευτείτε στην επίλυση προβλημάτων στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας το MATLAB.
 
Θα επεξεργαστούμε μαζί παραδείγματα εκτίμησης στατιστικών κατανομών (Distribution Analysis & Fitting), ανάλυσης συσχέτισης & διασποράς (Correlation Analysis & ANOVA) και μοντελοποίησης χρησιμοποιώντας μοντέλα παλινδρόμησης (Regression Analysis).


Η τοποθεσία διεξαγωγής της εκπαίδευσης θα ανακοινωθεί (ΑΘΗΝΑ).


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για άνεργους και φοιτητές:

100 € για κατάθεση μέχρι τις 30/4/2014 

120 € για κατάθεση μετά τις 30/4/2014

Για επαγγελματίες:

130 € για κατάθεση μέχρι τις 30/4/2014 

150 € για κατάθεση μετά τις 30/4/2014

Tο κόστος εκπαίδευσης ΔΕΝ επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ. 

( Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραµµάτων µπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος. Πληροφορίες στη διεύθυνσηhttp://laek.oaed.gr )

 


ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Κώστας Πετσούνης,
MENTOR HELLAS Senior Application Engineer

Περιγραφή

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο, αναπτύσσονται βήμα-βήμα μέσω παραδειγμάτων τα οποία θα εκτελούνται συγχρόνως από τον εισηγητή και τους εκπαιδευόμενους μέσα στο MATLAB.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν μαζί τους δικό τους φορητό Η/Υ στον οποίον θα έχει εγκατασταθεί το MATLAB και τα απαραίτητα toolboxes. Σε όσους δεν διαθέτουν φορητό Η/Υ θα τους παρασχεθεί από την εταιρία μας (περιορισμένος αριθμός διαθέσιμος). Η εγκατάσταση του MATLAB θα παραμείνει ενεργή για διάστημα δύο εβδομάδων μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με:

 • Την εισαγωγή δεδομένων από αρχεία
 • Την χρήση έτοιμων αλληλεπιδραστικών εργαλείων (GUI) και κώδικα για την υλοποίηση εξειδικευμένων στατιστικών υπολογισμών όπως:
  • Εκτίμηση στατιστικών κατανομών
  • Ανάλυσης Συσχέτισης
  • Ανάλυση Διασποράς
  • Ανάλυση Παλινδρόμησης
  • Στατιστική απεικόνιση δεδομένων
 • Την αυτοματοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αναλύσεων με την χρήση script αρχείων και function.
 • Την δημιουργία τεχνικών αναφορών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε άλλες εφαρμογές

Προαπαιτούμενα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικές έννοιες και όρους στατιστικής ανάλυσης και να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του MATLAB.

Εκτίμηση συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας διαφόρων              Γράφημα συσχέτισης παλμικής πίεσης (BPPulse) και βάρους 
στατιστικών κατανομών σε πειραματικά δεδομένα.                              (Weight) εξεταζόμενων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

10:00 – 11:30   

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων

 

Εισαγωγή δεδομένων από text αρχεία και φύλλα εργασίας. Διαχείριση των δεδομένων σε μεταβλητές του MATLAB (matrix, tables, dataset arrays). Κατηγορικές μεταβλητές στο MATLAB. Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε text αρχεία και φύλλα εργασίας.

11:30 – 11:50 

Διάλειμμα

11:50 – 13:20        

Εκτίμηση στατιστικών κατανομών και απεικόνιση 

 

Υπολογισμός και απεικόνιση εμπειρικών κατανομών (ιστόγραμμα, εμπειρική αθροιστική κατανομή, συνάρτηση επιβίωσης). Εκτίμηση συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Τεστ υποθέσεων και έλεγχοι καλής προσαρμογής.

13:20 – 13:40

Διάλειμμα

13:40 – 15:10        

Ανάλυση συσχέτισης και διασποράς 

 

Συντελεστής συσχέτισης δύο μεταβλητών. Πίνακας συσχέτισης πολλαπλών μεταβλητών. Απεικόνιση με γραφήματα σημείων και heatmaps. Ανάλυση διασποράς σε σχέση με μια ή και περισσοτέρων κατηγορικών μεταβλητών. Απεικόνιση με θηκογράμματα. Υπολογισμός στατιστικών μεγεθών ομάδων (group statistics).

15:10 – 15:30

Διάλειμμα

15:30 – 17:00

Ανάλυση Παλινδρόμησης 

 

Καθορισμός και προσαρμογή μοντέλων παλινδρόμησης. Απεικόνιση αποτελεσμάτων σε γραφήματα προσαρμογής, γραφήματα καταλοίπων (residuals) και γραφήματα επίδρασης των ανεξάρτητων μεταβλητών (regressors). Επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών μέσω επαναληπτικής διαδικασίας εκτίμησης του μοντέλου (stepwise fit).      

17:00 – ...

Ερωτήσεις – Συζήτηση


Θηκόγραμμα παλμικής πίεσης (BPPulse) σε σχέση με την               Πίνακας συσχέτισης μεταβλητών (σε μορφή heatmap)
κατηγορία του δείκτη μάζας (BMIClass)
 

Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 60.31.121.