ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MATLAB

 
 

 

13-energy.jpg

MATLAB Workshop ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων
Ανάπτυξη, μοντελοποίηση και προσομοίωση φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων

Πέμπτη, 10/04/2014 - 16:00

Το σεμινάριο θα γίνει στο Mediterranean Palace Hotel

Σαλαμίνος 3, 54626, Θεσσαλονίκη

ΧΑΡΤΗΣ )

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

€ 25 για κατάθεση μέχρι τις 04/04/2014

€ 35 για κατάθεση μετά τις 04/04/2014

Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε και στο Workshop "Στατιστική ανάλυση και μαθηματικη μοντελοποίηση με το MATLAB" που θα γίνει την ίδια ημέρα, το κόστος και για τα 2 είναι € 40 για κατάθεση μέχρι τις 04/04/2014 και € 60 για κατάθεση μετά τις 04/04/2014.

(το κόστος περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 23%)

 

 

Ο Μ Ι Λ Η Τ Η Σ:

Ζαχαρίας Γκέτσης
MENTOR HELLAS Application Engineer

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται ή θέλουν να ενημερωθούν για τα ενεργειακά συστήματα. Ιδιαίτερα χρήσιμο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που ενδιαφέρονται ερευνητικά για το θέμα. Για τη συμμετοχή σας δεν είναι απαραίτητη η γνώση του λογισμικού.

 

Π  Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βήμα- βήμα ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης ενεργειακών συστημάτων. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα με έμφαση σε θέματα όπως:

 • Ανάπτυξη και προσομοίωση ανεμογεννητριών
 • Ανάπτυξη και προσομοίωση φωτοβολταϊκών κελιών και συστοιχιών
 • Ανάπτυξη και προσομοίωση μπαταριών και ηλεκτρονικών ισχύος (DC-DC και DC-AC μετασχηματιστές, inverters)
 • Προσομοίωση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων συνδεδεμένα στο δίκτυο
 • Αυτόματη παραγωγή κώδικα για υλοποίηση ελεγκτών σε microcontrollers και PLCs

ΝΕΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ !

 • Effect of irradiance and temperature on the performance of a photovoltaic array
 • Simulation of a small scale micro grid with solar panels, batteries and 3 houses connected to the grid during 24 hours
 • Large scale wind farm modeling with 540 turbines connected to the grid
 • Wind Farm Power Forecasting

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

     
16:00 - 16:30   Προσέλευση - Καφές
     
16:30 - 16:50   Εισαγωγή στο Simulink. Εφαρμογές του Simulink στα ενεργειακά συστήματα.
     
16:50 - 18:15     Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης και ανάλυσης ηλιακών συστημάτων
 • Ανάπτυξη και μοντελοποίηση φωτοβολταϊκών κελιών και συστοιχιών
 • Προσομοίωση για σταθερή και μεταβλητή θερμοκρασία και φωτεινότητα του ήλιου
 • Σχεδιασμός και προσομοίωση μπαταριών και ηλεκτρονικών ισχύος  (DC-DC converters και DC-AC inverters)
 • Εισαγωγή πειραματικών μετρήσεων φωτεινότητας του ήλιου και του φορτίου κατανάλωσης
 • Σύνδεση στο Δίκτυο
 • Προσομοίωση φωτοβολταϊκών πάρκων
     
18:15 - 18:30   Διάλειμμα
     
18:30 - 20:00   Μοντελοποίηση και προσομοίωση αιολικού πάρκου συνδεδεμένο στο Δίκτυο Διανομής
 • Σχεδιασμός και μοντελοποίηση ανεμογεννήτριας
 • Εισαγωγή πειραματικών μετρήσεων ταχύτητας ανέμου
 • Σύνδεση ανεμογεννήτριας στο Δίκτυο
 • Συμπεριφορά στην αλλαγή ταχύτητας του αέρα
 • Προσομοίωση πτώσης τάσης του Δικτύου
 • Προσομοίωση αιολικού πάρκου
     
20:00 - ...
 
  Ερωτήσεις – Συζήτηση

Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 60.31.121. Μετά την εγγραφή σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες.