ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MATLAB

 
 

 

13-energy.jpg

MATLAB Workshop ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

Στατιστική ανάλυση και μαθηματική μοντελοποίηση

Πέμπτη, 10/04/2014 - 11:30

Το σεμινάριο θα γίνει στο Mediterranean Palace Hotel

Σαλαμίνος 3, 54626, Θεσσαλονίκη

ΧΑΡΤΗΣ )

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

€ 25 για κατάθεση μέχρι τις 04/04/2014

€ 35 για κατάθεση μετά τις 04/04/2014

Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε και στο Workshop "Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων με το MATLAB" που θα γίνει την ίδια ημέρα, το κόστος και για τα 2 είναι € 40 για κατάθεση μέχρι τις 04/04/2014 και € 60 για κατάθεση μετά τις 04/04/2014.

(το κόστος περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 23%)

 

 

Ο Μ Ι Λ Η Τ Η Σ:

Κώστας Πετσούνης
MENTOR HELLAS Application Engineer

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται ή θέλουν να ενημερωθούν και να δουν μέσα από αναλυτικά παραδείγματα τις δυνατότητες του MATLAB στην εξειδικευμένη στατιστική ανάλυση δεδομένων και την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων. Ιδιαίτερα χρήσιμο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που ενδιαφέρονται ερευνητικά για το θέμα. Για τη συμμετοχή σας δεν είναι απαραίτητη η γνώση του λογισμικού.

Λ Ι Γ Α   Λ Ο Γ Ι Α

Η ανάπτυξη τεχνικών και επιστημονικών εφαρμογών είναι μια διαδικασία απαραίτητη τόσο στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο όσο και στην βιομηχανία.  Ερευνητικές εργασίες αλλά και η εκπαιδευτική διαδικασία απαιτούν την υλοποίηση αλγορίθμων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων και εφαρμογών όπως τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, η συλλογή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων, η ανάπτυξη βιολογικών και οικονομικών μοντέλων, η προσομοίωση δυναμικών συστημάτων κ.α. Αντίστοιχα, εταιρείες και βιομηχανίες έχουν υπολογιστικές ανάγκες για την βελτιστοποίηση και τον έλεγχο των παραγωγικών τους διαδικασιών, την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών σημαντικών μεταβλητών (π.χ. τιμή και κατανάλωση ενέργειας, κέρδη και οικονομικά μεγέθη), την στατιστική ανάλυση βίο-ιατρικών δεδομένων και πολλές άλλες αναλύσεις.

Το MATLAB προσφέρει ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον εμπλουτισμένο με έτοιμες υπολογιστικές συναρτήσεις για την υλοποίηση ευρέως φάσματος τεχνικών υπολογισμών χωρίς αν απαιτείται από τους χρήστες η εξοικείωση με πολύπλοκες προγραμματιστικές τεχνικές.

 

Π  Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σκοπός του σεμιναρίου είναι μέσα από απλά παραδείγματα στο περιβάλλον του λογισμικού να σας δείξει πως μπορείτε να υλοποιήστε διαφόρους τεχνικούς υπολογισμούς και εφαρμογές. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με:

 • Την εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικές πηγές (αρχεία, λογισμικά, Hardware)
 • Την χρήση έτοιμων αλληλεπιδραστικών εργαλείων (GUI) και κώδικα για την υλοποίηση εξειδικευμένων τεχνικών υπολογισμών όπως:
  • Η στατιστική ανάλυση δεδομένων
  • Η προσαρμογή μαθηματικών μοντέλων σε καμπύλες και επιφάνειες (curve/surface fitting)
  • Η ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων επί τη βάση πειραματικών στοιχείων (data driven modeling)
  • Η επίλυση μαθηματικών υπολογιστικών προβλημάτων όπως η επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων, ο υπολογισμός ολοκληρωμάτων και η επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης
 • Την αυτοματοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αναλύσεων με την χρήση script αρχείων και function.
 •  Την δημιουργία τεχνικών αναφορών και αλληλεπιδραστικών εργαλείων

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

     
11:30 - 12:00   Προσέλευση - Καφές
     
12:00 - 12:15   Εισαγωγή στο περιβάλλον του MATLAB
     
12:15 - 13:30     Στατιστική ανάλυση
 • Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων
 • Στατιστικές κατανομές
 • Ανάλυση Διασποράς
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης
 • Ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση
 • Πολυμεταβλητή ανάλυση
     
13:30 - 13:45   Διάλειμμα
     
13:45 - 15:15   Μαθηματική μοντελοποίηση
 • Μαθηματική μοντελοποίηση επί τη βάση πειραματικών δεδομένων
  • Νευρωνικά Δίκτυα
  • Δένδρα αποφάσεων
  • Γραμμικά και μη- γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης
 • Αναλυτική & αριθμητική επίλυση προβλημάτων εφαρμοσμένων μαθηματικών
  • Επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων
  • Υπολογισμός ολοκληρωμάτων
  • Επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης
     
15:15 - 15:30
 
  Ερωτήσεις – Συζήτηση

Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 60.31.121. Μετά την εγγραφή σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες.